ЗИМСКА ПРИХРАНА ДИВЉАЧИ

Blic Vesti - 18.06.2019

Почетком овог месеца ЈП „Национални парк Копаоник“ започео је активности зимске прихране дивљачи.