ЗИМСКА ПРИХРАНА ДИВЉАЧИ

Blic Vesti - 17.01.2019

Почетком овог месеца ЈП „Национални парк Копаоник“ започео је активности зимске прихране дивљачи.