ЗАШТИТA, УРЕЂЕЊE И ПРЕЗЕНТАЦИЈA СПОМЕНИКА “ЂАЧКИ ГРОБИЋИ”

Kopaoničke priče - 08.12.2019

Планом управљања Националног парка Копаоник, у периоду који следи планиранe су активности везане за заштиту, уређење и презентацију споменика „Ђачки гробићи“.

У оквиру „Националног парка Копаоник”, у зони заштите другог степена, налази се споменик посвећен ратницима Првог светског рата, у народу познат као “Ђачки гроб”. Налази се на мањем, вештачки заравњеном платоу, који се сасвим складно уклапа у природни амбијент. Споменик је у облику неправилне пирамиде, коју образује постамент од четири степеника и троугласти завршетак заобљен при врху. Сачињен од рустично тесаних, тамносивих гранитних квадера. На чеоној страни је издужена правоугаона ниша која је највероватније некада имала натпис или рељеф, који нису очувани. На наличју се у плиткој ниши налази натпис, уписан на бетонској плочи, који је због оштећења и каснијих преправки тешко читљив.