Površine 106,85 hektara na desnoj dolinskoj strani Brzećke reke, na 1190-1840 m.n.v. Osnovna vrednost lokaliteta je ekosistemska raznolikost biljnih zajednica, prisutno je više šumskih zajednica: zajednice livada, pašnjaka, stena i sipara.

Karakteristična je zajednica smrče i jele sa vresom (Erico-Piceo-Abietum) i seslerijom (Seslerio-Piceo-Abietum), što govori o raznovrsnosti staništa ovog lokaliteta. Najniže delove ovog prostora obrasta bukova šuma (Fagetum montanum). Na ovom delu masiva nalazi se svetilište Metođe, u gejzir Gvozdac (1430 m.n.v.).