Nalaze se na zapadnoj strani planine Kopaonik, odnosno levoj strani klisure Samokovske reke i zauzimaju površinu od 471,38 hektara. Obuhvataju strme, većim delom vertikalne i stenovite strane u klisuri: greben Kozje stene, vis Kukavicu i istočne padine brda Jadovnik. Značajno vegetacijsko obeležje ovog lokaliteta je relikta zajednica smrče, jele i vresa (Erico-Abieto-Piceetum).

Ispod velikog stenovitog grebena, prostor je obrastao vegetacijom stena, borovnice i subalpske smrče (Piceo subalpinae – Vaccinio Juniperetum), te reliktnim šumama smrče i jele sa vresom (Erico-Piceeto-Abietum). Dalje se nadovezuje pojas šuma smrče, bukve i jele, dok se u najnižim delovima, posle planinskih bukovih šuma (Fagetum montanum), prostiru brdske bukove šume (Fagetum submontanum).