Površine 61,87 hektara, obuhvata obe dolinske strane vodotoka koji izvire ispod Pančićevog vrha i Nebeskih stolica. Glavno obeležje lokaliteta je istoimeni kaskadni vodopad, visok 71 metar. Oko vodopada su šume bukve (Fagetum montanum); šuma bukve i smrče; šuma smrče, bukve i jele i šume smrče (Piceetum excelsae) koje su klimazonalno uslovljene.

Iznad njih razvijena je zajednica borovnice, patuljaste kleke i subalpske smrče (Piceo subalpinae-Vaccinio Juniperetum) polidominantne šume bukve, smrče i planinskog javora kao i zajednice visoko planinskih pašnjaka. Na lokalitetu raste divlji ljiljan, zakonom zaštićena biljna vrsta.