Površine je 109,30 hektar. Obuhvata i najveću tresavu na Kopaoniku. Jankove bare smeštene su u dolini Rečice, između Jankovog brega (1531 m.n.v.), Hajdučkog laza i Suvog vrha (1686 m.n.v.), na oko 1450 m.n.v. Nizvodno kod Hajdučkog laza, Rečica nakon pravolinijskog kretanja, pravi ,,Lakat“, usmeravajući se ka zapadu, potom ka severozapadu, da bi se u podnožju Kadijevca (1647 m.n.v.), ulila u Samokovsku reku kao njena desna pritoka.

Podlogu tresave čini tresetni sloj koji grade mahovine iz roda Sphagnum čije naslage prelaze debljinu od 3 metra. Izuzev desne strane, na samom početku dolina Rečice obrasla je četinarskom šumom. Od vegetacije na tresavi javlja se specifična zajednica smrče sa sfagnumskim i drugim tresavskim vrstama (Piceo-Sphagnetum). Jankove bare uvršćene su u objekte hidrološkog nasleđa Srbije.