Lokalni endemiti

Na teritoriji NP Kopaonik, žive tri stenoendemične biljne vrste koje rastu samo tu i više ni na jednom mestu u svetu.To su sledeće vrste:

1.Sempervivum kopaonikensis (Kopaonička čuvarkuća)

2.Viola kopaonikensis (Kopaonička ljubičica) – stablo slabo razgranato.Listovi jajasti do jajasto -lancetasti, talasasto nazubljeni, do 1,5cm dugi. U osnovi listova se nalaze po dva perasto deljena zalistka dužine do 1,5cm. Cvet do 2cm u prečniku, žute boje, sastavljen od pet nejednakih listića krunice. Donji listić je veći od ostalih sa razvijenom ostrugom u osnovi. Plod trostrana čahura.
Rasprostranjenje: Lokalni endemit Kopaonika


Na Kopaoniku se javlja isključivo na serpentinskim kamenjarima od 1500 do 2000m (Kukavica, Nebeske stolice, Treska).
Srodnici: Po smrčevim šumama Kopaonika relativno je česta i V.biflora L.sa bubrežastim listovima i sitnim žutim cvetovima.

3.Cardamine pancicii (Pančićeva režuha) – niska busenasta, od osnove razgranata biljka. Grane izuvijane. Prizemni listovi na dugim drškama, celi ili slabo perasti sa 4-8 usko eliptičnih listića prvog reda, terminalni listić celog oboda. Cvetovi beli 1,5-1,8cm u prečniku, grupisani u grozdaste cvasti. Krunični listići jajasti, na vrhu plitko urezani; listići čašice lancetasti do 3,5mm dugi. Plodovi ljuske, 15-35mm duge, sve na istu stranu povijene.

Rasprostranjenje: Endemit Balkanskog poluostrva. Planine jugozapadne Srbije i Kosova (Kopaonik, Prokletije).
Na Kopaoniku: Relativno česta vrsta na serpentinskim i silikatnim , ređe krečnjačkim kamenjarima i stenama , na visinama između 1500 i 2000 m (Kozje stene, Kukavica, Murska reka, Nebeske Stolice, Suvo Rudište, Treska).
Srodnici: Na Kopaoniku, na sličnim staništima i istim lokalitetima živi veoma srodna vrsta glauca Spreng, koja se od pančićeve režuhe razlikuje po manjem broju izduženo jajastih listića prvog reda na listovima stabla, i terminalnim režnjem listova koji je po pravilu režnjevit.