PARKOVIJADA 2010 NA ZLATIBORU

Vesti - 18.09.2019

JP „Nacionalni park Kopaonik“ će uzeti učešće na PARKOVIJADI 2010, jedanaestim sportskim susretima nacionalnih parkova Srbije koji će biti održani od 1. do 4. jula 2010. na Zlatiboru, u organizaciji Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Kao što je to već u tradiciji ovog jedinstvenog sportskog druženja, Parkovijada će obuhvatiti sportska takmičenja u više sportskih disciplina prijavljenih sportskih ekipa, i druženje u prelepom ambijentu Zlatibora. Učesnici će biti smešteni u hotelu „Palisad“. Održaće se sastanak direktora nacionalnih parkova i predstavnika Ministarstva i Zavoda na kome će biti razmenjena iskustva iz oblasti zaštite prirodnih dobara kao i upoznavanje sa Projektom „Podrška finansijskoj održivosti sistema zaštićenih prirodnih dobara u Srbiji“ Milena Kozomora, UNDP.