МОНИТОРИНГ СТАНИШТА СТЕНОЕНДЕМИЧНЕ ВРСТЕ Cardamine pancicii (Панчићева режуха)

Blic Vesti - 28.02.2020

У оквиру својих редовних активности предвиђених Планом и Програмом, НП Копаоник је почео са теренским радовима праћења и контролисања стања одређењих биљних и животињских врста као и станишта која исте насељавају.

У току дана 08.05.2018.год. обилажен је локалитет Суво Рудиште идући од Панчићевог врха ка центру. Утврђено је да се популација Cardamine pancicii (Панчићева режуха) на овом простору налази у добром стању али и то да се услед временских прилика још увек није довољно развила.

Панчићева режуха је стеноендемична врста Копаоника, што значи да се једино ту може видети и више ни на једном месту на свету.