ЈП НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОПАОНИК НА САЈМУ „ЛОРИСТ“ НОВИ САД

Blic Vesti - 18.06.2019

Као и претходне, и ове године национални паркови Фрушка гора, Тара, Ђердап  и Копаоник заједнички су се представили на међународним сајмовима ЛОРИСТ у Новом Саду. Обједињен наступ националних паркова Србије на Новосадском сајму био је прилика да се многобројни посетиоци упознају  са националним природним богатством, као и да се истовремено представе  потенцијали за даљи одрживи развој односно туристичка понуда српских националних паркова. Новосадски сајам је за обједињени наступ националних паркова на међународним сајмовима ЛОРИСТ сваком националном парку доделио посебно признање.

Постојећа сарадња међу националним парковима у Србији озваничена је на 51. ЛОРИСТ-у потписивањем протокола о сарадњи који су потписали директори јавних предузећа односно управљача националним парковима Копаоник, Фрушка гора, Тара и Ђердап. Сарадња ће се одвијати на пољу заштите природе и развоја националних паркова у Србији, а у интересу јачања комуникације и сарадње. Овим Протоколом утврђује се размена искустава у управљању националним парковима, размена информација и добрих примера праксе, организација заједничких састанака и студијских путовања, као и размена стручњака.