ЈН сеча и привлачење 2018

Vesti - 18.01.2018

Дана 22.12.2017. године Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“ је покренуло oтворени поступак јавне набавке за услугe – сече и привлачења дрвних сортимената у државним шумама Националног парка Копаоник за 2018.

Предмет јавне набавке бр. 1- 2292/2017 су услуге – сеча и привлачење дрвних сортимената у државним шумама Национални парк Копаоник, по партијама 1-9.

Партија 1: Брзећка Река 34, 35 и 101, сеча и привлачење дрвних сортимената

Партија 2: Брзећка Река 100 и 102, сеча и привлачење дрвних сортимената

Партија 3: Барска Река 42 и Гобељска Река 26, сеча и привлачење дрвих сортимената

Партија 4: Барска Река 60 и Гобељска Река 27, сеча и привлачење дрвних сортимената

Партија 5: Самоковска Река 65 и Гобељска Река 28, сеча и привлачење дрвних сортимената

Партија 6: Самоковска Река 66 и 92, сеча и привлачење дрвних сортимената

Партија 7:Самоковска Река 67 и Гобељска Река 74, сеча и привлачење дрвних сортимената

Партија 8: Самоковска Река 84 и 136 и Гобељска Река 72, сеча и привлачење дрвних сортимената

Партија 9:Самоковска Река 39, 81 и 135, сеча и привлачење дрвних сортимената

Рок за достављање понуда је до  22.01.2018. године, до 10.00 часова  на адресу:

ЈП „Национални парк Копаоник“ 36354 Копаоник.

Јавно отварање понуда обавиће се у понедељак  22.01.2017. године, у 10.30 часова, у просторијама ЈП  „Национални парк Копаоник“ 36354 Копаоник.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 2018 сеча

KD KOPAONIK 2018