ЈН сеча и привлачење 2018

Vesti - 19.12.2018

Дана 22.12.2017. године Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“ је покренуло oтворени поступак јавне набавке за услугe – сече и привлачења дрвних сортимената у државним шумама Националног парка Копаоник за 2018.

Предмет јавне набавке бр. 1- 2292/2017 су услуге – сеча и привлачење дрвних сортимената у државним шумама Национални парк Копаоник, по партијама 1-9.

Партија 1: Брзећка Река 34, 35 и 101, сеча и привлачење дрвних сортимената

Партија 2: Брзећка Река 100 и 102, сеча и привлачење дрвних сортимената

Партија 3: Барска Река 42 и Гобељска Река 26, сеча и привлачење дрвих сортимената

Партија 4: Барска Река 60 и Гобељска Река 27, сеча и привлачење дрвних сортимената

Партија 5: Самоковска Река 65 и Гобељска Река 28, сеча и привлачење дрвних сортимената

Партија 6: Самоковска Река 66 и 92, сеча и привлачење дрвних сортимената

Партија 7:Самоковска Река 67 и Гобељска Река 74, сеча и привлачење дрвних сортимената

Партија 8: Самоковска Река 84 и 136 и Гобељска Река 72, сеча и привлачење дрвних сортимената

Партија 9:Самоковска Река 39, 81 и 135, сеча и привлачење дрвних сортимената

Рок за достављање понуда је до  22.01.2018. године, до 10.00 часова  на адресу:

ЈП „Национални парк Копаоник“ 36354 Копаоник.

Јавно отварање понуда обавиће се у понедељак  22.01.2017. године, у 10.30 часова, у просторијама ЈП  „Национални парк Копаоник“ 36354 Копаоник.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 2018 сеча

KD KOPAONIK 2018

Након отварања приспелих понуда,стручне оцене приспелих понуда од стране стручне комисије за ову јавну набавку Јавно предузеће Национални парк Копаоник доноси следеће одлуке:

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Scan1 ОДЛУКА о ОБУСТАВИ

ОДЛУКА о ОБУСТАВИ

ObavestenjeOZaklj.Ug. seča i priv. ПАРТИЈА 1,

2018 ObavestenjeOZaklj.Ug. seča i priv. ПАРТИЈА 2,

2018 ObavestenjeOZaklj.Ug. seča i priv. ПАРТИЈА 3,

2018 ObavestenjeOZaklj.Ug. seča i priv. ПАРТИЈА 4,

2018 ObavestenjeOZaklj.Ug. seča i priv. ПАРТИЈА 6,

2018 ObavestenjeOZaklj.Ug. seča i priv. ПАРТИЈА 7,

2018 ObavestenjeOZaklj.Ug. seča i priv. ПАРТИЈА 8, 2018