Јавни увид -План управљања

Vesti - 22.05.2018

На основу Одлуке надзорног одбора број 1884/16 од 10.12.2016. године  а у складу са чланом 5, став 6, 7 и 8 Закона о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр. и 14/2016) Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“ ставља на јавни увид предлог Плана управљања  Националним парком Копаоник  за период од 2016. до 2026. године. Јавни увид траје 30 дана.

Помоћник директора за зaједничке послове Милен Дишић (моб.065 622 68 44) и руководилац службе за заштиту и унапређење природних вредности Радосав Новчић (моб.064 824 09 00) су задужени да, заинтересованим физичким и правним субјектима, сваког радног дана у периоду од 10 до 14 часова, пруже све информације везано за одредбе које су утврђене предлогом Плана управљања Националним парком Копаоник за период од 2016. до 2026. године.

predlog-plana-upravljanja-nacionalnim-parkom-kopaonik-2016-2026