Јавна набавка услуга – мониторинг заштићених врста у НП Копаоник

Vesti - 24.05.2020

Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“  са потпуном одговорношћу, Копаоник је покренуло поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуга – мониторинг заштићених врста у Националном парку Копаоник.

Рок за достављање понудe је до 17.07.2019. године до 12.00 часова.

Понуде доставити на адресу ЈП ,,Национални парк Копаоник“, Суво рудиште, 36354 Копаоник.

Јавно отварање понуда обавиће се у среду, 17.07.2019. године, у 13.00 часова, у просторијама ЈП ,,Национални парк Копаоник“ Суво рудиште, 36354 Копаоник.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Појашњење

Odluka o dodeli ugovora – jnmv monitoring

Обавештење о закљученим уговорима