ЈАВНА НАБАВКА- сечa и привлачењe дрвних сортимената у државним шумама Националног парка Копаоник

Vesti - 24.05.2020

Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“  са потпуном одговорношћу Копаоник је покренуло поступак јавне набавке у отвореном поступку  за набавку услуга – сеча и привлачење дрвних сортимената у државним шумама Националног парка Копаоник.

Рок за достављање понудe је до  30.01.2019. године, до 10.00 часова.

Понуде доставити на адресу: ЈП “ Национални парк Копаоник „ 36354 Копаоник.

Јавно отварање понудe обавиће се у среду  30.01.2019. године, у 10.30 часова, у просторијама ЈП“ Национални парк Копаоник „ 36354 Копаоник

 PozivZaPodnosenjePonude 2019 usluge

Model konk dokum-otv post 2019 СЕЧА

Odluka o dodeli ugovora 2019

Obaveštenje o zaključenim ugovorima seča i privlačenje po partijama 2019