Јавна набавка – Реконструкција противпожарног – шумског камионског пута Горњи Бабин гроб – Јеленина раван – Лађиште, Обавештење о продужењу рока

Blic Vesti - 20.07.2019

Дана 26.06.2018. године Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“ је покренуло поступак јавне набавке  за извођење радова – Реконструкција противпожарног пута – шумског камионског пута Горњи Бабин Гроб -Јеленина раван – Лађиште.

Рок за достављање понудe је до  08.08.2018. године, до 10.00 часова.

Понуде доставити на адресу: ЈП „Национални парк Копаоник“, 36354 Копаоник

Јавно отварање понудe обавиће се у уторак  08.08.2018године, у 10.30 часова, у просторијама

ЈП“ Национални парк Копаоник „ 36354 Копаоник

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Горњи бабин гроб 2018

Измена и допуна конкурсне документације

ОДЛУКА о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке број 6-1038-201

Обавештење о закљученом Уговору- рек.противпожарног шумског – камионског пута 2018