Јавна набавка радова – одржавање путних праваца

Vesti - 18.09.2019

Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“  са потпуном одговорношћу, Копаоник је покренуло поступак јавне набавке мале вредности за набавку радова – одржавање путних праваца.

Рок за достављање понудe је до 27.05.2019. године до 12.00 часова.

Понуде доставити на адресу ЈП ,,Национални парк Копаоник“, Суво рудиште, 36354 Копаоник.

Јавно отварање понуда обавиће се у понедељак, 27.05.2019. године, у 13.00 часова, у просторијама ЈП ,,Национални парк Копаоник“ Суво рудиште, 36354 Копаоник.

5. Poziv za podnosenje ponude (3) 6. Konkursna dokumentacija (2)

6. Konkursna dokumentacija (2)

Одлука о додели уговора – радови