Јавна набавка горива за потребе Националног парка Копаоник за 2019. годину

Vesti - 18.09.2019

Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“  са потпуном одговорношћу, Копаоник је покренуло отворени поступак јавне набавке горива.

Рок за достављање понудe је 12.06.2019. године до 12:00 часова.

Понуде доставити на адресу ЈП ,,Национални парк Копаоник“, Суво рудиште, 36354 Копаоник.

Јавно отварање понуда обавиће се у среду, 12.06.2019године, у 12:30 часова, у просторијама ЈП ,,Национални парк Копаоник“ Суво рудиште, 36354 Копаоник.

 

KD Gorivo 12.06.2019

odluka o dodeli ugovora za gorivopdf (1) (1)

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru