Јавна набавка добара – соларних панела за чуварску кућу Хајдучица број ЈН 14/2019

Blic Vesti - 07.07.2020

Јавна набавка добара – соларних панела за чуварску кућу Хајдучица број ЈН 14/2019

Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“  са потпуном одговорношћу, Копаоник је покренуло поступак јавне набавке мале вредности за набавку добара – соларних панела за чуварску кућу Хајдучица број ЈН 14/2019.

Рок за достављање понудe је 24.12.2019. године до 12.00 часова.

Понуде доставити на адресу ЈП ,,Национални парк Копаоник“, Суво рудиште, 36354 Копаоник.

Јавно отварање понуда обавиће се у понедељак, 24.12.2019. године, у 13.00 часова, у просторијама ЈП ,,Национални парк Копаоник“ Суво рудиште, 36354 Копаоник.

5. Позив за подношење понуде – соларни панели 6. Konkursna dokumentacija – solarni paneli

6. Konkursna dokumentacija – solarni paneli