Јавна набавка добара – контејнера за храну и смештај радника за узгајалиште за дивљу свињу и европског јелена 15/2019

Blic Vesti - 07.07.2020

Јавна набавка добара – контерјнера за храну и смештај радника за узгајалиште за дивљу свињу и европског јелена 15/2019

Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“  са потпуном одговорношћу, Копаоник је покренуло поступак јавне набавке мале вредности за набавку добара – контејнера за храну и смештај радника за узгајалиште за дивљу свињу и европског јелена 15/2019

Рок за достављање понудe је 24.12.2019. године до 11.00 часова.

Понуде доставити на адресу ЈП ,,Национални парк Копаоник“, Суво рудиште, 36354 Копаоник.

Јавно отварање понуда обавиће се у понедељак, 24.12.2019. године, у 12.00 часова, у просторијама ЈП ,,Национални парк Копаоник“ Суво рудиште, 36354 Копаоник.

5. Позив за подношење понуда – контејнери 6. Konkursna dokumentacija – kontejneri

6. Konkursna dokumentacija – kontejneri