Izdavanje povlašćenih godišnjih ulaznica za 2019.godinu

Blic Vesti - 18.11.2019

Izdavanje povlašćenih godišnjih ulaznica za 2019.godinu, za vlasnike nepokretnih objekata na Kopaoniku počeće 15. decembra ove godine.

Vlasnici nepokretnosti koji već poseduju ulaznicu za 2018.godinu neće obnavljati dokumenta, osim što će podneti:

Oba dokumenta poslati poštom  na adresu JP „Nacionalni park Kopaonik“ Ul. Miluna Ivanovića 10, 36350 Raška. Prilikom slanja pošiljke, obavezno navesti adresu na koju će vinjeta biti poslata.

Godišnja ulaznica će moći da se preuzme i u prostorijama JP „Nacionalni park Kopaonik“ na Kopaoniku, radnim danima od 8 do 14 sati,  samo je potrebno poneti navedena dokumenta.

Vlasnici  nepokretnih objekata na Kopaoniku koji do sada NISU IMALI  povlašćenu vinjetu će morati da podnesu celokupnu dokumentaciju, odnosno:

  • Dokaz o vlasništvu (fotokopirano – rešenje o porezu ili posedovni list iz katastra nepokretnosti) ;
  • Zahtev za izdavanje godišnje ulaznice, gde treba navesti registracioni broj vozila za koje treba izdati ulaznicu;
  • Dokaz o uplati (fotokopirana uplatnica) u iznosu od 250 dinara na žiro račun broj  160-395944-09 kod Banke Intesa , poziv na broj nije potreban.

I za narednu godinu važi Odluka Nadzornog odbora JP „Nacionalni park Kopaonik“, da vlasnici nepokretnih objekata imaju pravo na jednu godišnju ulaznicu, bez obzira da li poseduju jednu ili više nepokretnosti.

*Iako će izdavanje povlašćenih ulaznica početi 15. decembra 2018. godine, vlasnici nepokretnosti potrebna dokumenta i dokaze o uplati mogu slati na navedenu adresu počev od dana objave ovog obaveštenja.